ZPB.by

Tuesday, Jul 14th

Last update03:15:31 AM GMT

You are here: Polacy na Białorusi Kultura Festiwal kultur narodowych „Kwiatostan przyjaźń” w Lidzie

Festiwal kultur narodowych „Kwiatostan przyjaźń” w Lidzie

Email Drukuj PDF

3 lipca, w Lidzie na Białorusi odbył się festiwal kultur narodowych „Kwiatostan przyjaźń” zwyczajowo wpisany w terminarz uroczystości w ramach obchodów organizowanych z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białorusi. Nic w tym zaskakującego. To po raz już X II święto i świadectwo tego, że w Białorusi jest dobry klimat do życia w spokoju i wzajemnym szacunku ludzi różnych narodowości i udziału ich wszystkich w budowie dobrobytu i rozkwitu kraju. W tym roku festiwalowi „Kwiatostan przyjaźń” przewodziło motto - „kraje Kwiaty - kwiatostan przyjaźń.” W imię tej dewizy przedstawiciele krajów (Białorusi, Polski,Rosji, Litwini, Żydzi, Ukraińcy, Kazachowie) wyszli na festiwalową scenę w łącznej kwiatowej aranżacji. Do niebieskookiej Białorusi- chaber, dołączyły: mak, ruta, słonecznik, lilia, tulipan. W różnych językach ze sceny wybrzmiały słowa powitania. A następnie jak gdyby w kwiatostan - połączyły się we wspaniałym, niepowtarzalnym koncercie , grupy amatorskich: organizacji: regionalnej publicznego stowarzyszenia „Związek Polaków na Białorusi”, któremu prezesuje Mieczysław Łysy ( „Kresowe zabawy”, „Memoria”, „lidczanie”, „Stokrotka”, " "Sybirak" ), regionalnego publicznego stowarzyszenia kulturalnego (zespół muzyki żydowskiej” Shalom „), publicznego stowarzyszenia Litwinów” Ruta „(zespół” Ruta „), organizacja regionalna” Trembita „publicznego stowarzyszenia Ukraińców” Watra „( zespół wokalny "Smyarychka"), stowarzyszenia publicznego „Ata-Meken” kazachskiej diaspory na Białorusi. No i oczywiście występy artystów rosyjskich i Białorusinów: z zespołu muzyki instrumentalnej „Festiwal” oraz muzyki ludowej „Harmonijka”. Towarzyszący podczas festiwalu „Kwiatostan przyjaźni” aplauz i gromkie wybuchy oklasków jakimi witani byli przedstawicieli każdej narodowości to jeszcze jeden dowód na to, że ludzie z Białorusi, że mieszkańcy Lida i regionu regionie,są w stanie szanować siebie nawzajem, wczuwać się w siebie, nieść sobie pomoc oraz wsparcie, pracując razem i śpiewając razem. Tyle pobieżne tłumaczenie. Od siebie dodam, wiem, znam i bardzo sobie cenię Białoruś właśnie za to, za otwarte dla wszystkich serce, za poczucie odpowiedzialności jednych za drugich i ten klimat jedności i więzi międzyludzkich jakich w Europie ze świecą szukając i tak nie znajdziesz. Brawo Lida, brawo Białoruś.

http://lidanews.by/news/r1/ku1/8790-kvetki-krain-u-sukvecci-sjabro-stva-pad-takim-djevizam-u-lidze-prajsho-12y-festyval-nacyjanalnyh-kultur-fota

Joomla