ZPB.by

Sunday, Aug 25th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Wydarzenia Białoruś VIII Zjazd Związku Polaków a Białorusi

VIII Zjazd Związku Polaków a Białorusi

Email Drukuj PDF

6 kwietnia br. w Mińsku odbył się kolejny VIII Zjazd ZPB. W Zjeździe przyjęło udział około 100 delegatów, którzy przyjechali do stolicy ze wszystkich zakątków Białorusi, wśród obecnych byli zaproszeni goście z Polskiej Ambasady.

 

Zostały zasłuchane sprawozdania p.o. prezesa ZPB oraz prezesa Rady Naczelnej z ostatnich 3,5 lat działalności Związku. Chociaż zgodnie ze Statutem sprawozdawczo-wyborcze Zjazdy powinni być przeprowadzane raz na 4 lata, dla wcześniejszego zebrania członków ZPB były istotne przyczyny. W przemówieniach były podjęte ważne pytania działalności organizacji, takie jak finansowanie gazety „Głos znad Niemna”, finansowanie imprez, przeprowadzanych przez ZPB oraz przejście na samofinansowanie niektórych Domów Polskich. Określone zostały podstawowe kwestie dalszej pracy jednej z najbardziej popularnych kulturalno-oświatowych organizacji, historia której nalicza ponad 20 lat.

 

Wyznaczone były następujące cele pracy organizacji na następne 4 lata:

- Wszechstronnie wykorzystywać możliwości dozwolone prawem dla zakładania szkolnictwa od podstawowego po wyższe z polskim językiem wykładowym.

- Propagowanie języka polskiego i dbałość o jakość jego nauczania.

- Zakładanie w ramach prawa centrów kultury polskiej na terenie Białorusi również ze środków ZPB.

- Pomoc w dziedzinie kultywacji twórczości literackiej polskiego dziedzictwa narodowego w kulturze i sztuce.

- Poznawanie i popularyzacja działalności i osiągnięć wkłada w naukę i kulturę, zainteresowanie społeczeństwa współczesną twórczością literacką w tym autorów polskich urodzonych na Białorusi.

- Pomoc i dbałość o ochronę pamiątek kultury polskiej, historii, cmentarzy, kościołów katolickich na Białorusi.

- Wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania historii, propagowanie tradycji przyjaźni i współpracy między narodami Polski i Białorusi z zachowaniem szacunku dla ich historycznej przeszłości.

- Wszechstronne zaznajamianie obywateli Republiki Białoruś z życiem narodu polskiego, jego historią, kulturą, nauką, literaturą, sztuką i dziedzictwem narodowym.

- Przeciwstawianie się przejawom szowinizmu, który wpływa na ochładzanie się porozumienia między obywatelami Republiki Białoruś.

Punktem kulminacyjny VIII Zjazdu były wybory nowej kadry kierowniczej (Prezesa ZPB, Rady Naczelnej i Komisji Kontrolno-Rewizyjnej) oraz zatwierdzenie tego nowego składu zarządzających organów.

Nowym prezesem ZPB został Mieczysław Łysy, który pełnił obowiązki prezesa organizacji ze stycznia 2012 roku.

Joomla