ZPB.by

Sunday, Aug 25th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Wydarzenia Białoruś Nadchodzi wiosna w stosunkach białorusko-polskich? Pierwsze lody przełamane

Nadchodzi wiosna w stosunkach białorusko-polskich? Pierwsze lody przełamane

Email Drukuj PDF

 

Kalendarzowo jeszcze zima, a wygląda na to, że lody zaczynają topnieć i jest nadzieja na ocieplenie w stosunkach białorusko-polskich , jak na razie, organizacji. Pierwsze jaskółki już się pojawiły, trzeba mieć nadzieję, że przyszłość pokaże iż doczekaliśmy prawdziwego ocieplenia.

26 lutego w Mińsku doszło do spektakularnego wydarzenia. Organizacje , społeczna „Biała Ruś” reprezentowana przez Aleksandra Ralkowa i polska partia „Samoobrona” reprezentowana przez Lecha Kuropatwińskiego podpisały umowę o wzajemnej współpracy.

 

Podpisanie dokumentu poprzedził okres przygotowań w ramach,  których przedstawiciele „Samoobrony” odwiedzali stowarzyszenie Związek Polaków na Białorusi w Domu Polskim w Mińsku.  W prowadzonych ,w ramach tych spotkań, rozmowach z Mieczysławem Łysym p. o. prezesa ZPB omawiano warunki , możliwości, potrzeby, kierunki i perspektywy współpracy. Mieczysław Łysy zapoznał gości z Polski z bieżącymi sprawami Związku, przybliżył sprawy przygotowań do VIII Zjazdu ZPB, a także przedstawił oczekiwania i perspektywy współpracy. Spotkanie było bardzo konstruktywne, działacze Samoobrony z uznaniem i zainteresowaniem odnieśli się do bieżącej działalności jak i do planów nawiązania dalekosiężnej i owocnej współpracy także z ZPB.

Należy zauważyć , że podpisanie umowy o współpracy między Białą Rusią i Samoobroną to owoc czteroletnich rozmów i negocjacji.

Trwało to dostatecznie długo by obie strony zdążyły zapoznać się z oczekiwaniami, możliwościami, metodami pracy i wypracowaniu wspólnych stanowisk.

Jak powiedział wiceszef Białej Rusi Aleksander Szaćko podpisanie umowy o współpracy z polską Samoobroną otwiera drogę nie jedynie do współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami białoruską i polską ale też otwiera drogę do prezentacji Białorusi jako kraju przyjaznego w świadomości europejskiej.  Otwarcie tej drogi jak słusznie dowodzi Szaćko to szansa pokazania nie jedynie Polsce, ale też Europie , prawdziwego wizerunku Białorusi jako kraju ciągle i prężnie rozwijającego się we wszystkich dziedzinach, niczym nie odbiegająca od europejskiej wspólnoty. Podpisanie natomiast umowy o współpracy z polską Samoobroną wg oczekiwań Białej Rusi to również nadzieja na przełamanie politycznie nieuprawnionych stereotypów i odkłamania rzeczywistości w stosunkach polsko-białoruskich.

Wiceszef Białej Rusi Alaksandr Szaćko zadeklarował , że jego organizacja przeanalizuje techniki pracy Samoobrony.  Sygnatariusze zamierzają m.in. organizować wspólne konferencje tematyczne oraz "stwarzać warunki dla integracji polskich i białoruskich kręgów młodzieżowych i zwiększania wiedzy o wspólnej białorusko-polskiej historii".

Wypada w tym miejscu dodać, że  Samoobrona to jedna z najbardziej wyrazistych i zauważalnych partii na  polskiej scenie politycznej i być może (mam nadzieję) to właśnie ta partia dokona tak bardzo oczekiwanych zmian w polityce polskiej wobec wschodniego sąsiada.

Jak dowodzi szef Samoobrony w liście do polskich polityków pora zweryfikować stanowiska wobec Białorusi , zapoznać się z bieżącą sytuacją w tym kraju, a niedowiarków i zagorzałych przeciwników dobrosąsiedztwa odsyła do naukowych ostatnio wydanych w Polsce, opracowań politologów, historyków i ekonomistów na temat Białorusi.

Kuropatwiński podsumowując owoc podpisanej umowy o współpracy dodaje, że po zapoznaniu się na miejscu i analizie życia Białorusi Samoobronie podoba się  stosunek Białej Rusi do polityki młodzieżowej, do rozwiązywania kwestii związanych z innymi projektami. Chcemy rozwijać nasze stosunki - mówił w Mińsku szef Samoobrony Lech Kuropatwiński. Dodał, że szykując się do kolejnych wyborów jego partia zaakcentuje politykę młodzieżową, uwzględniając m.in. doświadczenie Białorusi. Zaznaczył, że po powrocie do kraju przedstawiciele Samoobrony opowiedzą o tym, co widzieli, "a także o tym, że niektóre polskie media bezpodstawnie krytykują Białoruś. "To nie odpowiada rzeczywistości" - podkreślił Kuropatwiński. Przewodniczący zauważa też, że nie jest przeszkodą we wzajemnej owocnej współpracy fakt iż Białoruś niej jest krajem Unii Europejskiej, to żadna przeszkoda, my po prostu chcemy rozwijać dobre stosunki i owocnie współpracować.

Chce się jedynie dodać - nareszcie ktoś wykonał w polityce polskiej krok do przodu, a nie wstecz. Myślę, że Samoobronie za to właśnie, wbrew oczekiwaniu niektórych, wzrośnie poparcie polskiego społeczeństwa, a w niedalekiej przyszłości stanie się kanwą szeroko pojętej współpracy naszych bratnich krajów.

I tak trzymać panie i panowie z Samoobrony!!!

Obu natomiast stronom powodzenia, wiosennego wigoru i „wiatru w żagle”.

Bożena Gaworska-Aleksandrowicz

Joomla