ZPB.by

Friday, Jan 24th

Last update11:15:31 AM GMT

You are here: Kartki historii Rocznice Patron trudnych czasów

Patron trudnych czasów

Email Drukuj PDF

RoczniceRok 2011 jest Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W dniu 14 sierpnia br. minie 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Męczennik z Auschwitz jest symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów”.

To wyjątkowa postać w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku, symbol ofiar nazizmu, symbol trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka, obrońca godności człowieka, wzorzec cnót, autorytet moralny, bohater o heroicznej odwadze, wychowawca, społecznik, a także obywatel świata. Polskiego zakonnika nazywają także - za Janem Pawłem II - „patronem trudnych czasów”.

Św. Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894r. w Zduńskiej Woli. Po studiach w Rzymie wrócił do kraju z podwójnym doktoratem i podjął działalność wyróżniającą się nadzwyczajną gorliwością apostolską, umiejętnością odczytywania znaków czasu w duchu Ewangelii, wielkim rozmachem. W ewangelizacji używał nowoczesnych środków komunikowania społecznego. Stosował nowoczesne formy organizacji pracy, public relations i reklamę.

„Dzisiaj jest znany jako: apostoł chrześcijaństwa na miarę średniowiecza, który ewangelizował Polskę i Japonię; odnowiciel ducha franciszkańskiego w dwudziestym wieku, który ubóstwo, prostotę życia, poświęcenie dla wielkich idei łączył z najnowszymi osiągnięciami techniki i pragmatyzmem; założyciel największej męskiej wspólnoty zakonnej dwudziestego wieku; manager i twórca największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej; czciciel Matki Bożej Niepokalanej, w której widział najdoskonalszego człowieka i pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; założyciel ruchu maryjnego pod nazwą „Rycerstwo Niepokalanej”, który działa w kilkudziesięciu krajach świata; obrońca ludzkiej godności i ludzkiego życia; człowiek pojednania dwóch narodów: Polaków i Niemców” - czytamy we wspólnym liście trzech prowincjałów franciszkańskich w Polsce na Rok Świętego Maksymiliana.

Ostatnie miesiące bardzo aktywnego życia św. Maksymilian spędził w najgorszym więzieniu Gestapo w Warszawie i w obozie zagłady Auschwitz. Będąc w takim środowisku, zachował poczucie wolności, wiarę w człowieka i w Boga, na zło odpowiadał dobrem: pocieszał smutnych, krzepił upadłych na duchu, odstępował zupę i chleb wygłodniałym, wzmacniał wiarę w Boga, budził nadzieję na lepszą przyszłość, przekonywał, że prawda i sprawiedliwość zwyciężą, ukazywał sens cierpienia i ofiary, rozgrzeszał skazanych na śmierć, wskazywał, że po niej przychodzi zmartwychwstanie.

Mając 47 lat ofiarował swoje życie za współwięźnia - Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941r. w bunkrze głodowym Auschwitz.

Papież Paweł VI 17 października 1971r. ogłosił o. Maksymiliana Kolbego błogosławionym wyznawcą. Polskie władze państwowe 22 marca 1972r. odznaczyły go pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, a tym samym włączyły go do grona najwspanialszych Polaków-bohaterów.

Papież Jan Paweł II 10 października 1982r. zaliczył o. Maksymiliana do grona świętych męczenników Kościoła katolickiego, który poniósł śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej i cnót ewangelicznych, a tym samym podkreślił, że miłość do człowieka i wiara w Boga, wierność Jego zasadom wymagają poświęcenia i nawet ofiary z własnego życia.

Joomla